Grupy wsparcia i rozwoju osobistego

Grupy wsparcia i rozwoju, to spotkania różnych ludzi, zazwyczaj zainteresowanych jakimś konkretnym tematem, problemem. Spotkania te mają charakter warsztatowo- terapeutyczny. Spotkania organizowane są wtedy, kiedy zbierze się wystarczająca liczba zainteresowanych konkretnym tematem osób. Proponowane tematy i terminy spotkań będą podawane na blogu oraz na profilu fb Strefy Myśli. Zazwyczaj jeden temat równa się jedno 3-4 godzinne spotkanie. W przypadku tematów bardziej złożonych, jak np. Sposoby radzenia sobie z nadmiernym stresem, Techniki medytacji i relaksacji, istnieje możliwość podzielenia go na 2, 3 moduły i takiej samej ilości spotkań do pełnego wyczerpania tematu. Propozycje tematów, problemów, które chcielibyście Państwo, aby zostały poruszone i opracowane na spotkaniach,jak również opisane w blogu możecie zgłaszać drogą e-mailową lub poprzez wiadomość na fb. Spotkania o charakterze grup rozwojowych sprzyjają lepszemu poznaniu siebie, swoich zasobów psychologicznych, dzięki którym możemy poprawić jakość swojego życia, zacząć lepiej rozumieć innych ludzi, lepiej komunikować się, porozumiewać się bez przemocy, radzić sobie z nadmiernym stresem, rozwijać się. To spotkania również o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym. ( Profilaktyka agresji i przemocy, zaburzeń jedzenia, promocja zachowań antystresowych i zdrowego stylu życia, w pełnym aspekcie fizycznym i psychicznym ).