Psychoterapia grupowa

Założeniem terapeutycznych spotkań grupowych, jest to, iż problemy mają swoje źródło w relacjach międzyludzkich i w relacjach się przejawiają. Problemy jednostki zaczynają być widoczne na tle grupy, odczuwalne przez innych uczestników, przejawiają się w relacjach pomiędzy uczestnikami grupy. Analiza tego, co dzieje się w grupie, jak to jest przeżywane, jak odbija się w relacjach pozwala na wyciągnięcie wielu wniosków. Grupa stanowi środowisko terapeutyczne jako całość, ludzie poznają siebie samych, siebie nawzajem, dostrzegają jak wpływają na innych, obserwują co dostają w zamian, uświadamiają sobie jakie wzorce relacji noszą w sobie i co mogą zmienić, aby budować i utrzymywać poprawne relacje z innymi ludźmi, partnerem, dziećmi, w środowisku zawodowym. Proces grupowy jest niezwykle ważny i skuteczny w procesie zmiany, zwłaszcza u osób mających trudności w funkcjonowaniu społecznym, mającym niskie poczucie własnej wartości, trudności w zawieraniu i utrzymywaniu relacji  ( kłopoty w pracy , konflikty w związkach ). Psychoterapia grupowa to regularne spotkania, zazwyczaj co tydzień lub raz na dwa tygodnie, na około 2-3 godziny, przewidziana dla max.10 osób. Grupy zamknięte to grupy skupiające tych samych ludzi, nikt nowy do grupy nie dołącza podczas trwania procesu terapeutycznego do czasu jego zakończenia. Grupy otwarte to grupy, krótkoterminowe( max.pół roku), w których osoby rotują w trakcie trwania terapii, ktoś kończy swoją terapię, a na jego miejsce do grupy dołącza nowa osoba, która uczestniczy w spotkaniach tak długo jak potrzebuje.