Nazywam się Magdalena Cholewa-Stępniakowska.

Moją drogę zawodową mogłabym określić tytułem jednej z ulubionych pozycji książkowych - „Od neurobiologii do psychoterapii” (S.Murawiec, C.Żechowski). Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończyłam, otrzymując w roku 2004 tytuł magistra. Tematem szczególnie mnie pasjonującym od zawsze był człowiek i jego funkcjonowanie, a zwłaszcza mechanizm wg. którego mózg tworzy umysł oraz tzw. dziedziczenie traumy. Neurobiologia, genetyka i rozwój w pełnym aspekcie biologicznym i psychologicznym (specjalizacja) pasjonował mnie odkąd pamiętam, zawsze zastanawiało mnie i ciekawiło, dlaczego jesteśmy tacy jacy jesteśmy, dlaczego myślimy tak jak myślimy, czujemy, zachowujemy się. Neurobiologii uczyłam się od mojego wielkiego autorytetu - profesora Jerzego Vetulaniego. Uczyłam się również w Studium Pedagogicznym UJ, gdzie szkoliłam się w zakresie dydaktyki, psychologii i pedagogiki, prowadziłam zajęcia w szkołach podstawowych i średnich.

Od studiowania nauki o ludzkim mózgu  zaczęła się moja przygoda i zakiełkowała myśl o integracji dwóch dziedzin wówczas rozdzielonych, jakimi są neurobiologia i psychologia.

Po studiach, przez okres ponad 10 lat  przeszłam szereg szkoleń i treningów psychologicznych, głównie w zakresie Psychologii Biznesu, Mediacji i Negocjacji, Technik Wywierania Wpływu i Perswazji, Komunikacji, Rozwiązywania Konfliktów, Asertywności, a także Coachingu Rodzicielskiego i Partnerskiego, Porozumiewania bez Przemocy (NVC) oraz doświadczenie terapeutyczne własne..

Nurtem wiodącym, na którym opieram się pracując terapeutycznie jest Psychoterapia Psychodynamiczna. Jestem psychoterapeutką w procesie certyfikacji wykształconą w Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym-KCP. Bardzo mocno wierzę w nieświadomość i jestem przekonana o słuszności stwierdzenia, które mówi, że dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym będzie ono kierowało Twoim życiem. Oprócz czteroletniej szkoły psychoterapii psychodynamicznej, ukończyłam także dwuletnie szkolenie z  Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie psychodynamicznym.

Pozostałe ukończone przeze mnie szkolenia i kursy:

-Szkolenie z zakresu Technik Behawioralno-Poznawczych ( ABC terapii poznawczo-behawioralnej)

- Kurs Psychologii Zaburzeń u Dzieci i Młodzieży 

- Kurs Psychodietetyki i Terapii zaburzeń  odżywiania

- "Basic of Nutritherapy"- kurs z dietoterapii

- Kurs Podstawy Psychoonkologii z elementami terapii wspierającej i Simontona

Jestem także terapeutką w podejściu TSR/FSR (Focused Solution Therapy ). Ukończyłam cykl szkoleń 1 i 2 stopnia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu - certyfikat nr 1/TSR/C/2017

-praca z dziećmi i młodzieżą w konwencji TSR

-TSR w relacji (para, rodzina)

-praca z osobą po traumie

-praca z osobą w kryzysie, interwencja - samobójstwo i zachowania autodestrukcyjne

-praca z grupą 

Od kilkunastu już lat  praktykuję jogę i pilates. Regularnie uczestniczę w szeregu warsztatów i szkoleń doskonalących praktykę jogi i medytacji oraz dotyczących wykorzystywania tych aktywności w pracy terapeutycznej. Obecnie kształcę się w metodzie pracy z ciałem opartej na jodze- TCTSY ( Trauma Center Trauma Sensitive Yoga), która rozwinęła się we współpracy z psychiatrą i czołowym światowym psychotraumatologiem Besselem van der Kolkiem

Jestem nauczycielką jogi oraz dyplomowaną instruktorką metody Pilates. Ukończyłam kurs instruktorski Pilates 1 i 2 stopnia, Pilates One to One -Reha Pilates, trening personalny metodą pilates oraz Pilates w tańcu -Dance- metoda aktywnej,rytmicznej dynamicznej formy ruchu i pracy z ciałem.

Ukończyłam roczny kurs nauczycielski jogi w nurcie Vinyasa Krama oraz kurs dla nauczycieli Jogi Powięziowej i Jogi w stylu Yin, Jogi Mobility . Jestem również instruktorką jogi dla dzieci i młodzieży. W pracy z ciałem opartej na jodze i pilatesie najważniejszy jest dla mnie obszar psychologiczny i fizyczny- to, jak praktyka ta wpływa na umysł i ciało człowieka.

Ciało i umysł są ze sobą połączone oraz wzajemnie na siebie oddziałują, stan umysłu wpływa na stan ciała i odwrotnie. Ciekawość rożnych nurtów psychoterapii, wzięcie pod uwagę neuronauki w terapeutycznym procesie zmiany, traktowanie człowieka z jego umysłem i ciałem jako całości pozwala przyjrzeć się szerzej naturze ludzkiej egzystencji. Uważam, że zdrowie, jako dobrostan psychiczny i fizyczny to naturalny stan dla naszego organizmu, a jego siły obronne muszą działać tak, aby ten dobrostan utrzymywać w równowadze. Dlatego tak ważna jest zarówno higiena naszego ciała jak i umysłu, dbanie o utrzymywanie go w dobrej kondycji poprzez regularną aktywność fizyczną, bycie blisko natury, zdrowe odżywianie, radzenie sobie ze stresem i akceptowanie siebie.

 Regularnie uczestniczę w licznych konferencjach naukowych, treningach psychologicznych, warsztatach pracy z ciałem, szkoleniach terapeutyczno-pedagogicznych i warsztatach dla osób pracujących pomocowo, stale aktualizuję i poszerzam wiedzę, aby jak najlepiej pomagać moim klientom, uczniom i pacjentom.

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką neuronauki, biologii i psychologii człowieka, psychoterapii oraz jogi jako holistycznej koncepcji zdrowia człowieka zapraszam na instagramowy profil tematyczny, który osobiście prowadzę  / ig: strefamysli_psychoterapia /

 

Magda Stępniakowska