Nazywam się Magda Cholewa-Stępniakowska.

Moją drogę zawodową mogłabym określić tytułem jednej z moich ulubionych pozycji książkowych - „Od neurobiologii do psychoterapii” (S.Murawiec, C.Żechowski). Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Biologii uzyskując w roku 2004 tytuł magistra. Okres specjalizacyjny poświęcony był doskonaleniu wiedzy z zakresu neurobiologii, genetyki i biologii rozwoju. Tematem szczególnie mnie pasjonującym od zawsze był mechanizm wg. którego mózg tworzy umysł oraz tzw. dziedziczenie traumy. Neurobiologia, genetyka i rozwój w pełnym aspekcie biologicznym i psychologicznym pasjonował mnie odkąd pamiętam, zawsze zastanawiało mnie i ciekawiło, dlaczego jesteśmy tacy jacy jesteśmy, dlaczego myślimy tak jak myślimy, czujemy, zachowujemy się... Neurobiologii uczyłam się od najznakomitszej osobowości naukowej, mojego wielkiego autorytetu - profesora Jerzego Vetulaniego. Jednocześnie uczyłam się również w Studium Pedagogicznym UJ, gdzie szkoliłam się w zakresie dydaktyki, psychologii i pedagogiki, prowadziłam zajęcia w szkołach podstawowych i średnich. Uczestniczyłam także w szeregu warsztatów rozwojowych Instytutu Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Od poznania nurtu Gestalt zaczęła się moja przygoda z psychoterapią i zakiełkowała myśl o integracji dwóch dziedzin wówczas rozdzielonych, jakimi są neurobiologia i psychoterapia.

Po ukończeniu studiów doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kilku organizacjach, firmach szkoleniowych i farmaceutycznych. Przez okres 10 lat przeszłam szereg szkoleń i treningów psychologicznych, głównie w zakresie Psychologii Biznesu, Mediacji i Negocjacji, Technik Wywierania Wpływu i Perswazji, Komunikacji, Rozwiązywania Konfliktów, Asertywności, a także Coachingu Rodzicielskiego i Partnerskiego, Porozumiewania bez Przemocy ( PbP, NVC) oraz terapię własną szkoleniową. Po wielu latach pracy utwierdziłam się w przekonaniu, że to doświadczenie, które zdobyłam, tę wiedzę naukową, którą posiadam i taki bagaż doświadczeń życia prywatnego, jaki udało mi się spakować jest wystarczające, aby w pełni świadomie, dojrzale i odpowiedzialnie wejść na drogę, jaką jest psychoterapia i pomoc drugiemu człowiekowi. Nurtem wiodącym, na którym opieram się pracując terapeutycznie jest Psychoterapia Psychodynamiczna. Jestem związana z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie uczestniczę w całościowym podyplomowym szkoleniu rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej przygotowującym do uzyskania certyfikatu terapeuty psychodynamicznego. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej . 

Bardzo mocno wierzę w nieświadomość i jestem przekonana o słuszności stwierdzenia, które mówi, że dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym będzie ono kierowało Twoim życiem... Czuję jednakowoż dużą potrzebę przekraczania ograniczeń stawianych przez pojedyncze kierunki psychoterapeutyczne i czerpania wiedzy z innych nurtów, aby jak najlepiej rozumieć i móc pomagać moim pacjentom. Korzystając z różnych narzędzi dostępnych terapeucie można zdecydowanie poszerzyć terapeutyczny horyzont, tak aby proces terapii był jak najefektywniejszy. Pacjenci często mają za sobą różnorodne terapie, prowadzone wg. różnych modalności, dlatego też wiedza o innych metodach, nurtach, podejściach przydaje mi się, aby móc jak najlepiej zrozumieć w jaki sposób pacjent mógł być prowadzony w terapii, z czym się stykał, jakie zadania musiał wykonywać i jak to na niego wpływało. Według wielu badań nad psychoterapią, a także korzystając z wiedzy neurobiologicznej oczywistym wydaje się być fakt, że nie zawsze możliwe jest wyjaśnienie wszystkich problemów człowieka, przyczyn jego trudności pracując wyłącznie w jednym nurcie. Złożoność ludzkiej psychiki, funkcjonowanie mózgu oraz jego wpływ na umysł i odwrotnie to bardzo złożone procesy, tak samo jak przyczyna powstawania problemów, z którymi człowiek boryka się w swoim życiu często jest równie złożona i wieloczynnikowa. Pracując integratywnie, biorąc pod uwagę neuronaukę w terapeutycznym procesie zmiany można zachować zdecydowanie większą otwartość i elastyczność tak, aby wspólnie z pacjentem/klientem szukać przyczyn jego trudności, a także nowych rozwiązań i zasobów własnych, bo człowiek to istota posiadająca ogromny potencjał. Każdy człowiek jest inny, nie każdy wymaga terapii wglądowej, niekiedy pomoc to wsparcie i edukacja.

Ukończyłam szkolenie z zakresu Technik Behawioralno-Poznawczych nr zaśw. 197/2015, kurs Psychologii Zaburzeń u Dzieci i Młodzieży zaśw.nr PZD 1/10/2017, a także uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie Psychodietetyki, cert. nr 25630, gdyż temat zaburzeń jedzenia ma istotne miejsce w kręgu moich zainteresowań terapeutycznych. Posiadam również certyfikat ukończenia szkolenia z Dietoterapii  "Basic of Nutritherapy".

Ukończyłam cykl szkoleń w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu 1 i 2 stopnia TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) - certyfikat nr 1/TSR/C/2017

-praca z dziećmi i młodzieżą w konwencji TSR

-TSR w relacji (para, rodzina)

-praca z osobą po traumie

-praca z osobą w kryzysie - samobójstwo i zachowania autodestrukcyjne

-praca z grupą

Jednocześnie szkolę się dodatkowo w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie psychodynamicznym.

Prywatnie jestem żoną i mamą, od lat interesuję się oraz praktykuję jogę i pilates, mam ukończony kurs znajomości Jogi i Ajurwedy, pozwalający mi szerzyć wiedzę na temat korzyści płynących z praktykowania tej aktywności. Regularnie uczestniczę w szeregu warsztatów i szkoleń doskonalących praktykę jogi i medytacji. Jestem instruktorem jogi dla dzieci i młodzieży, a także biorę udział w nauczycielskim kursie jogi dla dorosłych w stylu Vinyasa Krama. Mam marzenie, którym jest kurs nauczyciela jogi w Indiach, mam nadzieję, że uda mi się je zrealizować :) Zainteresowanie filozofią wschodu, zdrowym stylem życia pozwala na zachowanie harmonii umysłu i ciała oraz dobrej kondycji psychofizycznej, do czego szczerze zachęcam organizując różnego rodzaju zajęcia i warsztaty terapeutyczne. Korzystając z wiedzy, a także praktyki hatha jogi w stylu Vinyasa oraz Yin&Restorative Yoga oraz medytacji uważności możliwa jest praca nad sobą, uspokojenie umysłu i zapanowanie nad nim. Jedną z metod, której jestem wielką zwolenniczką, jest metoda redukcji stresu oparta na praktyce uważności (MBSR), którą bardzo często stosuję na różnych warsztatach dotyczących stresu, emocji czy rozwiązywania konfliktów. W jodze najważniejszy jest dla mnie obszar psychologiczny i fizyczny, to, jak praktyka wpływa na umysł i ciało człowieka, to, co o  jodze i medytacji mówi nauka (Joga Akademicka, neurobiologia, fizjoterapia, psychologia). Do kwestii duchowych, czakr, kanałów, rozbudowanej filozofii, tradycji czy energii podchodzę  jedynie jako do ciekawostki:)

Ciało i umysł są ze sobą połączone oraz wzajemnie na siebie oddziałują, stan umysłu wpływa na stan ciała i odwrotnie. Integrowanie rożnych nurtów psychoterapii, czerpanie z kilku podejść, traktowanie człowieka z jego umysłem i ciałem  jako całości  pozwala tworzyć psychoterapię szytą na miarę i indywidualnie podejść do każdego czowieka. Uważam, że zdrowie, jako dobrostan psychiczny i fizyczny to naturalny stan dla naszego organizmu, a jego siły obronne muszą działać tak, aby ten dobrostan utrzymywać w równowadze. Moje podejście do człowieka jest holistyczne, traktujące i widzące człowieka jako całość, bez odrywania umysłu od ciała i odwrotnie, a jako system, w którym oba te elementy mocno na siebie wzajemnie wpływają. Dlatego tak ważna jest zarówno higiena naszego ciała jak i umysłu, dbanie o utrzymywanie go w dobrej kondycji poprzez regularną aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, radzenie sobie ze stresem i akceptowanie siebie.

Współpracuję z pedagogiczno-psychologicznym ośrodkiem Fundacji Paresterno w Bielsku-Białej, gdzie jako trener i terapeuta  prowadzę i współprowadzę młodzieżowe grupy wsparcia dla nastolatków od 14-18 roku życia, konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży i rodziców, prowadzę warsztaty edukacyjne dla osób dorosłych o tematyce dotyczącej np. poczucia własnej wartości, motywacji, komunikacji, zwiększenia swoich kompetencji rodzicielskich, antystresowe, relaksacyjne etc. Prowadzę również prelekcje i zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, m.in. na temat rozumienia i znaczenia emocji, profilaktyki agresji i przemocy, rozwiązywania konfliktów i komunikacji, mechanizmów powstawania uzależnień , współczesnych zagrożeń wśród młodzieży, trudności wynikających z wchodzenia w dorosłość i funkcjonowania w nowych rolach społecznych ( pracownik, rodzic, partner ),  substancji psychoaktywnych i konsekwencji ich stosowania, a także warsztaty antystresowe dla młodzieży.

Dzięki wspomnianym wyżej treningom pracy z ciałem, psychodramie, treningom uważności i redukcji stresu MBSR, relaksacji, medytacji, czy różnego rodzaju ćwiczeniom oddechowym zajęcia, które prowadzę stają się bardziej ciekawe dla uczestników oraz są przez nich wysoko oceniane. Regularnie uczestniczę w licznych konferencjach naukowych, treningach psychologicznych, szkoleniach terapeutyczno-pedagogicznych i warsztatach dla osób pracujących pomocowo, stale aktualizuję i poszerzam wiedzę, aby jak najlepiej pomagać moim pacjentom,

Pamiętaj Twoje życie to Twoja historia, spraw, aby była piękna... Zapraszam Cię do Strefy Myśli

Magdalena Cholewa-Stępniakowska