Nazywam się Magdalena Cholewa-Stępniakowska.

Moją drogę zawodową mogłabym określić tytułem jednej z moich ulubionych pozycji książkowych - „Od neurobiologii do psychoterapii” (S.Murawiec, C.Żechowski). Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (wydział biologii)  w Krakowie ukończyłam, otrzymując w roku 2004 tytuł magistra. Okres specjalizacyjny był etapem poszerzania wiedzy z obszaru neurobiologii i genetyki. Tematem szczególnie mnie pasjonującym od zawsze był człowiek i jego funkcjonowanie, a zwłaszcza mechanizm wg. którego mózg tworzy umysł oraz tzw. dziedziczenie traumy. Neurobiologia, genetyka i rozwój w pełnym aspekcie biologicznym i psychologicznym pasjonował mnie odkąd pamiętam, zawsze zastanawiało mnie i ciekawiło, dlaczego jesteśmy tacy jacy jesteśmy, dlaczego myślimy tak jak myślimy, czujemy, zachowujemy się.Neurobiologii uczyłam się od mojego wielkiego autorytetu - profesora Jerzego Vetulaniego. Jednocześnie uczyłam się również w Studium Pedagogicznym UJ, gdzie szkoliłam się w zakresie dydaktyki, psychologii i pedagogiki, prowadziłam zajęcia w szkołach podstawowych i średnich. Już okres studiów pozwolił mi utwierdzić się w przekonaniu, że człowiek jest czymś więcej niż wyłącznie  niewolnikiem swoich genów i ciałem złożonym z kości i mięśni. Człowiek to dużo bardziej skomplikowana, plastyczna i zmienna struktura. 

Od studiowania nauki o biologii człowieka, ludzkim mózgu  zaczęła się moja przygoda i zakiełkowała myśl o integracji dwóch dziedzin wówczas rozdzielonych, jakimi są neurobiologia i psychoterapia.

Po studiach, przez okres ponad 10 lat  przeszłam szereg szkoleń i treningów psychologicznych, głównie w zakresie Psychologii Biznesu, Mediacji i Negocjacji, Technik Wywierania Wpływu i Perswazji, Komunikacji, Rozwiązywania Konfliktów, Asertywności, a także Coachingu Rodzicielskiego i Partnerskiego, Porozumiewania bez Przemocy (NVC) oraz doświadczenie terapeutyczne własne (self experiences).

Nurtem wiodącym, na którym opieram się pracując terapeutycznie jest Psychoterapia Psychodynamiczna. Jestem psychoterapeutką w procesie certyfikacji wykształconą w Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym-KCP. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Modelem pracy terapeutycznej w obrębie nurtu psychoterapii psychodynamicznej wykorzystywanym podczas pracy z pacjentem jest TFP czyli Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu (Transference Focused Psychotherapy). Jest to podejście terapeutyczne, które rozpowszechnia się ze względu na potwierdzoną wieloma badaniami naukowymi i praktyką kliniczną skuteczność. Twórcą tej metody jest m. in Otto Kernberg- wybitny psychoterapeuta. TFP to jedyny typ psychoterapii, który jest leczeniem, którego celem są zmiany w strukturze osobowości pacjenta, a nie tylko ustabilizowanie objawów czy też poznanie ich przyczyny.  TFP to model pracy ukierunkowany zwłaszcza na leczenie zaburzeń osobowości (m.in borderline, narcystycznych), ale również pacjentów z innymi diagnozami. Ważnym obszarem w TFP jest relacja terapeutyczna.

Bardzo mocno wierzę w nieświadomość i jestem przekonana o słuszności stwierdzenia, które mówi, że dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym będzie ono kierowało Twoim życiem.

Oprócz czteroletniej szkoły psychoterapii psychodynamicznej, ukończyłam także dwuletnie szkolenie z  Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie psychodynamicznym.

Pozostałe ukończone przeze mnie szkolenia i kursy:

-Szkolenie z zakresu Technik Behawioralno-Poznawczych ( ABC terapii poznawczo-behawioralnej)

- Kurs Psychologii Zaburzeń u Dzieci i Młodzieży 

- Kurs Psychodietetyki i Terapii zaburzeń  odżywiania

- "Basic of Nutritherapy"- kurs z dietoterapii

- Kurs Podstawy Psychoonkologii z elementami terapii wspierającej i Simontona

Jestem także terapeutką w podejściu TSR/FSR (Focused Solution Therapy ). Ukończyłam cykl szkoleń 1 i 2 stopnia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu - certyfikat nr 1/TSR/C/2017

-praca z dziećmi i młodzieżą w konwencji TSR

-TSR w relacji (para, rodzina)

-praca z osobą po traumie

-praca z osobą w kryzysie, interwencja - samobójstwo i zachowania autodestrukcyjne

-praca z grupą 

Od wielu lat  praktykuję jogę i pilates.Regularnie uczestniczę w szeregu warsztatów i szkoleń doskonalących praktykę jogi i medytacji zarówno u naczycieli rodzimych jak i u źródeł , szkoląc się u nauczycieli z Indii.

Jestem nauczycielką jogi oraz dyplomowaną instruktorką metody Pilates. Ukończyłam kurs instruktorski Pilates 1 i 2 stopnia, Pilates One to One -Reha Pilates, trening personalny metodą pilates  oraz Pilates w tańcu -Dance- metoda aktywnej,rytmicznej dynamicznej formy ruchu i pracy z ciałem.

Ukończyłam roczny kurs nauczycielski jogi w nurcie Vinyasa Krama oraz kurs dla nauczycieli Jogi Powięziowej i Jogi w stylu Yin. Jestem również instruktorką jogi dla dzieci i młodzieży. W pracy z ciałem opartej na jodze i pilatesie najważniejszy jest dla mnie obszar psychologiczny i fizyczny- to, jak praktyka ta wpływa na umysł i ciało człowieka.

Ciało i umysł są ze sobą połączone oraz wzajemnie na siebie oddziałują, stan umysłu wpływa na stan ciała i odwrotnie. Ciekawość rożnych nurtów psychoterapii, wzięcie pod uwagę neuronauki w terapeutycznym procesie zmiany, traktowanie człowieka z jego umysłem i ciałem jako całości pozwala przyjrzeć się szerzej naturze ludzkiej egzystencji. Uważam, że zdrowie, jako dobrostan psychiczny i fizyczny to naturalny stan dla naszego organizmu, a jego siły obronne muszą działać tak, aby ten dobrostan utrzymywać w równowadze. Dlatego tak ważna jest zarówno higiena naszego ciała jak i umysłu, dbanie o utrzymywanie go w dobrej kondycji poprzez regularną aktywność fizyczną, bycie blisko natury, zdrowe odżywianie, radzenie sobie ze stresem i akceptowanie siebie.

 Regularnie uczestniczę w licznych konferencjach naukowych, treningach psychologicznych, warsztatach pracy z ciałem, szkoleniach terapeutyczno-pedagogicznych i warsztatach dla osób pracujących pomocowo, stale aktualizuję i poszerzam wiedzę, aby jak najlepiej pomagać moim klientom, uczniom i pacjentom.

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką neuronauki, biologii i psychologii człowieka, psychoterapii oraz jogi jako holistycznej koncepcji zdrowia człowieka zapraszam na profile tematyczne w mediach społecznościowych- facebook/instagram, które osobiście prowadzę (fb: Strefa Myśli - Psychoterapia i Rozwój Osobisty, ig: strefamysli_psychoterapia.pl )

 

Magda Stępniakowska