Nazywam się Magda Cholewa-Stępniakowska.

Moją drogę zawodową mogłabym określić tytułem jednej z moich ulubionych pozycji książkowych - „Od neurobiologii do psychoterapii” (S.Murawiec, C.Żechowski). Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończyłam otrzymując w roku 2004 tytuł magistra. Okres specjalizacyjny poświęcony był doskonaleniu wiedzy z zakresu neurobiologii, genetyki i biologii rozwoju. Tematem szczególnie mnie pasjonującym od zawsze był człowiek i  jego funkcjonowanie, a zwłaszcza mechanizm wg. którego mózg tworzy umysł oraz tzw. dziedziczenie traumy. Neurobiologia, genetyka i rozwój w pełnym aspekcie biologicznym i psychologicznym pasjonował mnie odkąd pamiętam, zawsze zastanawiało mnie i ciekawiło, dlaczego jesteśmy tacy jacy jesteśmy, dlaczego myślimy tak jak myślimy, czujemy, zachowujemy się... Neurobiologii uczyłam się od najznakomitszej osobowości naukowej, mojego wielkiego autorytetu - profesora Jerzego Vetulaniego. Jednocześnie uczyłam się również w Studium Pedagogicznym UJ, gdzie szkoliłam się w zakresie dydaktyki, psychologii i pedagogiki, prowadziłam zajęcia w szkołach podstawowych i średnich. Uczestniczyłam także w szeregu warsztatów rozwojowych Instytutu Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Od poznania nurtu Gestalt zaczęła się moja przygoda z psychoterapią i zakiełkowała myśl o integracji dwóch dziedzin wówczas rozdzielonych, jakimi są neurobiologia i psychoterapia.

Po ukończeniu studiów doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kilku organizacjach, firmach szkoleniowych i farmaceutycznych. Przez okres 10 lat przeszłam szereg szkoleń i treningów psychologicznych, głównie w zakresie Psychologii Biznesu, Mediacji i Negocjacji, Technik Wywierania Wpływu i Perswazji, Komunikacji, Rozwiązywania Konfliktów, Asertywności, a także Coachingu Rodzicielskiego i Partnerskiego, Porozumiewania bez Przemocy ( PbP, NVC) oraz doświadczenie terapeutyczne własne (self experiences).

Po wielu latach pracy utwierdziłam się w przekonaniu, że to doświadczenie, które zdobyłam, tę wiedzę naukową, którą posiadam i taki bagaż doświadczeń życia prywatnego, jaki udało mi się spakować jest wystarczające, aby w pełni świadomie, dojrzale i odpowiedzialnie wejść na drogę, jaką jest psychoterapia i pomoc drugiemu człowiekowi. 

Nurtem wiodącym, na którym opieram się pracując terapeutycznie jest Psychoterapia Psychodynamiczna. Jestem związana z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie uczestniczę w całościowym podyplomowym szkoleniu rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej przygotowującym do uzyskania certyfikatu terapeuty psychodynamicznego. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej . Modelem pracy terapeutycznej w obrębie nurtu psychoterapii psychodynamicznej wykorzystywanym podczas pracy z pacjentem jest TFP czyli Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu (Transference Focused Psychotherapy). Jest to podejście terapeutyczne, które rozpowszechnia się ze względu na potwierdzoną wieloma badaniami naukowymi i praktyką kliniczną skuteczność. Twórcą tej metody jest m. in Otto Kernberg- wybitny psychoterapeuta. TFP to jedyny typ psychoterapii, który jest leczeniem, którego celem są zmiany w strukturze osobowości pacjenta, a nie tylko ustabilizowanie objawów czy też poznanie ich przyczyny.  TFP to model pracy ukierunkowany zwłaszcza na leczenie zaburzeń osobowości (m.in borderline, narcystycznych), ale również pacjentów z innymi diagnozami. Ważnym obszarem w TFP jest relacja terapeutyczna.

Bardzo mocno wierzę w nieświadomość i jestem przekonana o słuszności stwierdzenia, które mówi, że dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym będzie ono kierowało Twoim życiem...

Ukończyłam także dwuletnie szkolenie z  Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie psychodynamicznym.

 

Ukończyłam również szkolenie z zakresu Technik Behawioralno-Poznawczych nr zaśw. 197/2015, kurs Psychologii Zaburzeń u Dzieci i Młodzieży zaśw.nr PZD 1/10/2017, a także uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie Psychodietetyki, cert. nr 25630, gdyż temat zaburzeń jedzenia ma istotne miejsce w kręgu moich zainteresowań terapeutycznych. Posiadam również certyfikat ukończenia szkolenia z Dietoterapii  "Basic of Nutritherapy".

Jestem także terapeutą w podejściu TSR. Ukończyłam cykl szkoleń 1 i 2 stopnia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu - certyfikat nr 1/TSR/C/2017

-praca z dziećmi i młodzieżą w konwencji TSR

-TSR w relacji (para, rodzina)

-praca z osobą po traumie

-praca z osobą w kryzysie - samobójstwo i zachowania autodestrukcyjne

-praca z grupą

 

Pacjenci często mają za sobą różnorodne terapie, prowadzone wg. różnych modalności, dlatego też wiedza o innych metodach, nurtach, podejściach przydaje mi się, aby móc jak najlepiej zrozumieć w jaki sposób pacjent mógł być prowadzony w terapii, z czym się stykał, jakie zadania musiał wykonywać i jak to na niego wpływało.  Złożoność ludzkiej psychiki, funkcjonowanie mózgu oraz jego wpływ na umysł i odwrotnie to bardzo złożone procesy, tak samo jak przyczyna powstawania problemów, z którymi człowiek boryka się w swoim życiu często jest równie złożona i wieloczynnikowa
 

Od wielu lat interesuję się oraz praktykuję jogę i pilates, mam ukończony kurs znajomości Jogi i Ajurwedy, pozwalający mi szerzyć wiedzę na temat korzyści płynących z praktykowania tej aktywności. Regularnie uczestniczę w szeregu warsztatów i szkoleń doskonalących praktykę jogi i medytacji. Ukończyłam roczny kurs nauczycielski jogi w nurcie Vinyasa Krama. Jestem również instruktorem jogi dla dzieci i młodzieży. Zainteresowanie filozofią wschodu, jogą, zdrowym stylem życia pozwala na zachowanie harmonii umysłu i ciała oraz dobrej kondycji psychofizycznej, do czego szczerze zachęcam organizując różnego rodzaju zajęcia i warsztaty terapeutyczne. Korzystając z wiedzy, a także praktyki jogi utrzymanych w stylu Vinyasa, Yin Yoga, Joga Funkcjonalna, Joga Holistyczna oraz medytacji uważności możliwa jest praca nad sobą, uspokojenie umysłu i zapanowanie nad nim. Jedną z metod, której jestem wielką zwolenniczką, jest metoda redukcji stresu oparta na praktyce uważności (MBSR), którą bardzo często stosuję na różnych warsztatach dotyczących stresu, emocji czy rozwiązywania konfliktów. W jodze najważniejszy jest dla mnie obszar psychologiczny i fizyczny, to, jak praktyka wpływa na umysł i ciało człowieka, to, co o  jodze i medytacji mówi nauka (Joga Akademicka, Joga Funkcjonalna, neurobiologia, fizjoterapia, psychologia).

Ciało i umysł są ze sobą połączone oraz wzajemnie na siebie oddziałują, stan umysłu wpływa na stan ciała i odwrotnie. Ciekawość rożnych nurtów psychoterapii,  wzięcie pod uwagę neuronauki w terapeutycznym procesie zmiany, traktowanie człowieka z jego umysłem i ciałem  jako całości pozwala przyjrzeć się szerzej naturze ludzkiej egzystencji. Uważam, że zdrowie, jako dobrostan psychiczny i fizyczny to naturalny stan dla naszego organizmu, a jego siły obronne muszą działać tak, aby ten dobrostan utrzymywać w równowadze. Dlatego tak ważna jest zarówno higiena naszego ciała jak i umysłu, dbanie o utrzymywanie go w dobrej kondycji poprzez regularną aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, radzenie sobie ze stresem i akceptowanie siebie.

Współpracuję z pedagogiczno-psychologicznym ośrodkiem  w Bielsku-Białej w zakresie pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży ( depresja nastolatków, zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży, zaburzenia odżywiania, trudności okresu dorastania, zaburzenia zachowania etc.). Współpracuję ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, gdzie prowadzę prelekcje i zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców/opiekunów m.in. na temat rozumienia i znaczenia emocji, profilaktyki agresji i przemocy, rozwiązywania konfliktów i komunikacji, mechanizmów powstawania uzależnień , współczesnych zagrożeń wśród młodzieży, trudności wynikających z wchodzenia w dorosłość i funkcjonowania w nowych rolach społecznych ( pracownik, rodzic, partner ),  substancji psychoaktywnych i konsekwencji ich stosowania, a także warsztaty antystresowe dla młodzieży.

Prowadzę warsztaty antystresowe dla dorosłych, warsztaty dla rodziców dotyczące kompetencji wychowawczych, a także te dotyczące rozumienia emocji, poczucia własnej wartości i inne z ogólnie rozumianego obszaru jakim jest rozwój osobisty

Korzystając z jogi, jej funkcjonalnego aspektu od  2018 r. prowadzę  holistyczne zajęcia pracy z ciałem i umysłem  Body&Mind pt. Siła Spokoju i Harmonia Umysłu - joga antystresowa, joga wzmacniająca, energetyzująca, służące zachowaniu młodzieńczej gibkości, swieżości oraz elastyczności umysłu i ciała, tak aby w dobrej kondycji mogły służyć na długie lata. 

Dzięki wspomnianym wyżej treningom pracy z ciałem, psychodramie, treningom uważności i redukcji stresu MBSR, relaksacji, medytacji, czy różnego rodzaju ćwiczeniom oddechowym zajęcia, które prowadzę stają się bardziej ciekawe dla uczestników oraz są przez nich wysoko oceniane. Regularnie uczestniczę w licznych konferencjach naukowych, treningach psychologicznych, warsztatach pracy z ciałem, szkoleniach terapeutyczno-pedagogicznych i warsztatach dla osób pracujących pomocowo, stale aktualizuję i poszerzam wiedzę, aby jak najlepiej pomagać moim klientom, uczniom i pacjentom.

Obecnie szkolę się i uczę w zakresie Psychoonkologii z elementami Terapii Simontonowskiej. Grupa pacjentów onkologicznych oraz członkowie ich rodzin to wyjątkowa grupa pacjentów, którym pomoc terapeutyczna i wsparcie jest szczególnie potrzebne w tym trudnym okresie jakim jest zderzenie się z diagnozą i proces leczenia .

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką neuronauki, biologii i psychologii człowieka, psychoterapii i psychodietetyki oraz jogi jako holistycznej koncepcji zdrowia człowieka zapraszam na profile tematyczne w mediach społecznościowych- facebook/instagram, które osobiście prowadzę (fb: Strefa Myśli - Psychoterapia i Rozwój Osobisty, ig: strefamysli_psychoterapia.pl oraz fb: Baba Joga style )

Pamiętaj Twoje życie to Twoja historia, spraw, aby była piękna... Zapraszam Cię do Strefy Myśli

Magdalena Cholewa-Stępniakowska