Psychoterapia to nie tylko metoda leczenia zaburzeń psychiki, to także sposób prowadzący do poprawienia, udoskonalenia natury psychicznej człowieka i zwiększenia jego potencjału osobowościowego.

Psychoterapia to „podróż wgłąb człowieka”, którą pacjent odbywa wspólnie z psychoterapeutą, pełniącym rolę przewodnika dbającego o bezpieczeństwo swojego pacjenta.

Psychoterapia psychodynamiczna to wysoce skuteczna metoda służąca do identyfikowania świadomych i nieświadomych reakcji, zachowań, schematów myślowych, sposobów funkcjonowania i przeżywania siebie i innych w relacjach z nimi. Ten nurt pracy ma określone jasno zasady, które stanowią o tym kiedy praca z pacjentem może zostać podjęta, ale i kiedy musi zostać zawieszona lub przerwana. To specjalista ustala i decyduje jaka forma czy tryb leczenia pacjenta będzie najlepszy w każdym indywidualnym przypadku. To nie musi być i nie zawsze jest terapia dla każdego. 

Silne odreagowywania, niepohamowane impulsy agresywne i autoagresywne, niepohamowane nadużywanie alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych- czynne uzależnienia, samookaleczenia, głodzenie się, pastwienie się nad sobą, mocno nierealistyczny obraz siebie, kłamstwa, manipulacje,psychopatia, oczekiwanie szybkich, spektakularnych rezultatów, chęć pracy wyłącznie z objawami, ekstremalna wielkościowość, tendencje samobójcze, leczenie jako tzw. wypełniacz czasu ( sesje nie są zbyt ważne dla pacjenta ) - są bezwzględnym przeciwwskazaniem do pracy psychodynamicznej. Terapeuta psychodynamiczny nie jest też kimś w rodzaju przyjaciela, który wspiera pacjenta pomiędzy sesjami, to nie interwent kryzysowy, który będzie gasił pożary w życiu pacjenta, to też nie ktoś, kto będzie wikłał się w sprawy pomiędzy małżonkami, partnerami, rodzicami i dziećmi, pacjentem i jego przyjaciółmi, to ktoś, z kim kontakt pomiędzy sesjami jest mocno ograniczony. Konsultacje, czyli ten pierwszy wstępny etap procesu jest decydujący do określenia czy ta forma pracy może być zaproponowana w danym przypadku. Niekiedy, pomimo próśb ze strony pacjenta tudzież rodziny pacjenta terapeuta ma prawo i obowiązek odmówić współpracy, kiedy uzna, że korzystniejsze  w danym przypadku będzie skorzystanie z innej formy pomocy- leczenie psychiatryczne farmakologiczne i wsparcie najbliższych,  hospitalizacja, leczenie w specjalistycznym ośrodku, na oddziale dziennym lub w innym nurcie terapeutycznym, np. poznawczo -behawioralnym 

Dlatego przed rozpoczęciem terapii, pierwsze 1-3 spotkania ( czasem okres konsultacyjny trwa dłużej, to może być nawet kilkanaście spotkań ) mają charakter konsultacji. Konsultacje mają za cel przyjrzenie się aktualnym trudnościom. Jest to tzw. pierwszy kontakt, służący rozpoznaniu sytuacji i rozeznaniu czy terapia jest w tym momencie korzystna i potrzebna. Konsultacja to także okazja dla pacjenta, aby zadać nurtujące pytania na temat terapii, sprawdzić czy ten terapeuta jest dla pacjenta odpowiedni, to okazja do podzielenia się wątpliwościami, nie zobowiązująca do podjęcia psychoterapii. Nie każdy pacjent kwalifikuje się  też do długoterminowej psychoterapii,do psychoterapii ambitnej, wglądowej,  czasem niezbędna lub/i wystarczająca pomoc ma charakter wsparciowo-edukacyjny, krótkoterminowy.

 

Spotkania umawiane są telefonicznie, ustalany jest dokładny termin i godzina spotkania.

Rejestracja od poniedziałku - do piątku.

 

Gabinet przyjazny osobom LGBTQ