Psychoterapia to nie tylko metoda leczenia zaburzeń psychiki, to także sposób prowadzący do poprawienia, udoskonalenia natury psychicznej człowieka i zwiększenia jego potencjału osobowościowego.

Psychoterapia to „podróż wgłąb człowieka”, którą pacjent odbywa wspólnie z psychoterapeutą, pełniącym rolę przewodnika dbającego o bezpieczeństwo swojego pacjenta.

Przed rozpoczęciem terapii, pierwsze zazwyczaj 1-3 spotkania mają charakter konsultacji. Konsultacje mają za cel przyjrzenie się aktualnym trudnościom. Jest to tzw. pierwszy kontakt, służący rozpoznaniu sytuacji i rozeznaniu czy terapia jest w tym momencie korzystna i potrzebna. Konsultacja to także okazja dla pacjenta, aby zadać nurtujące pytania na temat terapii, sprawdzić czy ten terapeuta jest dla pacjenta odpowiedni, to okazja do podzielenia się wątpliwościami, nie zobowiązująca do podjęcia psychoterapii. Nie każdy pacjent kwalifikuje się do długoterminowej psychoterapii, czasem niezbędna i wystarczająca pomoc ma charakter wsparciowo-edukacyjny, krótkoterminowy.

Spotkania umawiane są telefonicznie, ustalany jest dokładny termin i godzina spotkania.

 

Gabinet przyjazny osobom LGBTQ