Zasady Psychoterapii.

Psychoterapia to nie tylko metoda leczenia zaburzeń psychiki, to także sposób prowadzący do poprawienia, udoskonalenia natury psychicznej człowieka i zwiększenia jego potencjału osobowościowego.

Psychoterapia to „podróż wgłąb człowieka”, którą pacjent odbywa wspólnie z psychoterapeutą, pełniącym rolę przewodnika dbającego o bezpieczeństwo swojego pacjenta.

Psychoterapia w gabinecie Strefa Myśli prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Drugim rodzajem terapii  jest TSR, czyli Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Dobór metody, wg. której prowadzona będzie terapia, długość jej trwania zależny jest od rodzaju problemu, z jakim przychodzi pacjent, stopnia jego nasilenia, a także oczekiwań pacjenta. Specyfika niektórych zaburzeń psychicznych wymaga długotrwałego leczenia, w przypadku innych zadowalające efekty możliwe są już nawet po kilku spotkaniach. Dlatego rozróżniamy terapię długo i krótkoterminową.

W terapii psychodynamicznej założeniem jest, że zachowanie, funkcjonowanie człowieka jest efektem sterowania nim przez wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy i ukryte potrzeby. W psychoterapii psychodynamicznej bardzo ważny jest setting, czyli tzw. kontrakt terapeutyczny zawierany przed rozpoczęciem terapii, po spotkaniach o charakterze konsultacji. Każdego pacjenta obowiązują ramy i zasady, które są jednakowe dla wszystkich. Sesje indywidualne odbywają się najczęściej raz w tygodniu. Czas trwania sesji indywidualnej to 50 minut, sesje w parach i grupowe są dłuższe. Sesje rozpoczynają się i kończą punktualnie dokładnie po upływie tego czasu. Setting określa także jak wygląda płatność za terapię, kiedy następuje, jak wygląda kontakt z terapeutą pomiędzy sesjami oraz kiedy i w jaki sposób można odwołać sesję. Określa on także inne zobowiązania pacjenta np. niespożywanie jedzenia i picia w trakcie sesji, a także nie wychodzenie do toalety w trakcie trwania sesji, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Inne ewentualne zobowiązania są omawiane indywidualnie. Jeśli cokolwiek zaburza ten stan rzeczy, terapeuta rozmawia o tym z pacjentem (np. co takiego mogło spowodować, że pacjent chciał przedłużyć sesję, spóźnił się, tudzież nie przyszedł na zaplanowane spotkanie).Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania settingu. Terapeuta zachęca pacjenta do swobodnych wypowiedzi, a sam mówi niewiele, aktywnie słucha i komentuje to co mówi pacjent. Terapeuta staje się lustrem dla pacjenta, nie dzieli się informacjami o swoim życiu, nie udziela porad, nie spotyka się z pacjentem poza gabinetem, ani pomiędzy sesjami. W obrębie nurtu Psychoterapii Psychodynamicznej  stosowany jest model Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP), który pomaga ułatwić funkcjonowanie pacjentom z zaburzeniami osobowości. Celem terapii jest m.in. doprowadzenie do integracji obrazu własnej osoby i innych ludzi oraz wykształcenie prawidłowej interpretacji doświadczanych uczuć. TFP zakłada,  że w przebiegu relacji terapeutycznej pacjent w kontakcie z terapeutą  zachowuje się tak, jak wobec innych ludzi  w domu, w pracy, etc. Terapeuta w odpowiednich momentach spotkania ma za zadanie utrzymać uwagę pacjenta przy występujących u niego w danej chwili stanach emocjonalnych i poprzez komentowanie ich,  konfrontowanie pacjenta i interpretowanie pozwala pacjentowi na analizę i zrozumienie. Terapeuta stosując TFP nie  jest milczący, jest aktywny, aktywnie komentuje to, co dzieje się w relacj terapeutycznej. Sesje terapii pacjentów w oparciu o TFP odbywają się najczęściej 2 razy w tygodniu.

TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, jest rodzajem terapii, w której najistotniejsze jest skupienie się na celu do osiągnięcia, a nie na analizowaniu zdarzeń, które stały się źródłem problemów. Terapia ta koncentruje się na uzyskaniu szybkiego efektu, więc trwa dość szybko, jest ona rodzajem terapii krótkoterminowej. Pomaga ona klientowi skupić się na tym, co jest skuteczne, co działa, na jego dokonaniach i sukcesach, aby pomóc odzyskać utracony często sens życia. Założenia podstawowe TSR to koncentracja na pozytywach, teraźniejszości i przyszłości, kierunek terapii wyznacza nie problem, a potrzeba. Czas trwania sesji indywidualnych to również 50 minut. Ten model pracy terapeutycznej  stosowany jest w gabinecie głównie w przypadku dzieci i młodzieży

Przed rozpoczęciem terapii, pierwsze 1-3 spotkania  mają zazwyczaj charakter konsultacji. Konsultacje mają za cel przyjrzenie się aktualnym trudnościom. Jest to tzw. pierwszy kontakt, służący rozpoznaniu sytuacji i rozeznaniu czy terapia jest w tym momencie korzystna i potrzebna. Konsultacja to także okazja dla pacjenta, aby zadać nurtujące pytania na temat terapii, sprawdzić czy ten terapeuta jest dla pacjenta odpowiedni, to okazja do podzielenia się wątpliwościami, nie zobowiązująca do podjęcia psychoterapii.

Spotkania umawiane są telefonicznie, ustalany jest dokładny termin i godzina spotkania.